NVDAT

De NVDAT is als zelfstandige beroepsvereniging lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Lees meer...

ACTUEEL

Nieuwe website van de NVDAT bijna operatief! Houd je inbox en social media in het oog voor meer informatie!

á

FVB / Vaktherapie

De NVDAT isáals zelfstandige beroepsvereniging lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

DeáFVB is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie en voor Psychomotorische Therapie. Voor opname in het beroepsregister (SRVB) van de FVB worden eisen gesteld aan opleiding, werkervaring, bij- en nascholing, intervisie en supervisie.

De FVBáheeft een eigen website, zie fvb.vaktherapie.nl.Lidmaatschap NVDAT / FVB

Voor meer informatie over lidmaatschap van de NVDAT (en daarmee aanslutiing bij de FVB) zie de website van de FVB http://fvb.vaktherapie.nl, of klik hier.

LET OP: Lidmaatschap wordt tot wederopzegging elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging dient te geschieden vˇˇrá1 december van het lopende lidmaatschapsjaar (anders bent u een extra jaar lidmaatschapsgeld verschuldigd).Zelfstandig gevestigden (ZVGT)

Voor meer informatie en veelgestelde vragen voor/door zelfstandig gevestigde vaktherapeutenákunt u als lidám.b.v. uw persoonlijke inloggegevens inloggen op hetáledendeelávanáde website van de FVB fvb.vaktherapie.nl, of klik hier.GZ Beroepscompetentieprofiel

Het GZ beroepscompentieprofieláis september 2012 Afgerond. Dit competentieprofiel is te vinden op het inlogdeel van de website van de FVBáfvb.vaktherapie.nl.Beroepscode

De beroepscode voor vaktherapeutenáis in de ALV van 14 december 2009 definitief vastgesteld. Deze beroepscode is te vinden op het inlogdeel van de website van de FVB fvb.vaktherapie.nlBrochures

U kunt via de FVB algemene documenten enácliŰnten- en verwijzersfolders vooráde verschillende vormen van vaktherapieádownloaden of bestellen.Vacatures

Voor vacatures voor vaktherapeutenáklik hier.

á

< terug

Danstherapie

Danstherapie maakt gebruik van lichaam en beweging voor verandering en/of verwerking van psychische klachten en problemen. Lees meer...

Vaktherapie

Danstherapie valt onder noemer vaktherapie , samen met beeldende, drama-, muziek, en psychomotorische therapie.
Lees meer...

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen metáonze coordinatoren via
nvdat.info@vaktherapie.nl.
Lees meer...

Deze website is nog in ontwikkeling (laatst bijgewerkt 27 april 2016)