NVDAT

De NVDAT is als zelfstandige beroepsvereniging lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Lees meer...

ACTUEEL

Nieuwe website van de NVDAT bijna operatief! Houd je inbox en social media in het oog voor meer informatie!

 

Vereniging

 

Bestuurswisselingen per 2016:


Lidmaatschap NVDAT

Voor meer informatie over lidmaatschap van de NVDAT (en daarmee aanslutiing bij de FVB) zie de website van de FVB  fvb.vaktherapie.nl of klik hier.

LET OP: Lidmaatschap wordt tot wederopzegging elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging dient te geschieden vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar (anders bent u een extra jaar lidmaatschapsgeld verschuldigd).

 

< terug

Danstherapie

Danstherapie maakt gebruik van lichaam en beweging voor verandering en/of verwerking van psychische klachten en problemen. Lees meer...

Vaktherapie

Danstherapie valt onder noemer vaktherapie , samen met beeldende, drama-, muziek, en psychomotorische therapie.
Lees meer...

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze coordinatoren via
nvdat.info@vaktherapie.nl.
Lees meer...

Deze website is nog in ontwikkeling (laatst bijgewerkt 27 april 2016)